Obiectivele proiectului

Realizarea unei rețele de 50 de stații de închiriere de biciclete în regim self-service și dezvoltarea unei rețele coerente de piste și trasee destinate bicicliștilor pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, al comunei Florești și al comunei Apahida. Implementarea în Zona Metropolitană Cluj a unei campanii de promovare a bicicletei ca mijloc de transport. Proiectul cumulează realizarea următoarelor investiții: 50 de stații de biciclete – 3 stații în Apahida, 4 stații în Florești, 43 de stații în Cluj-Napoca. Aproximativ 52 de kilometri de piste de biciclete.

Valoarea adăugată a proiectului

Abordează integrat problema transportului public urban; implementează soluţii prietenoase pentru mediul înconjurător, deoarece propune o soluţie tehnică modernă, compatibilă cu reglementările de mediu, cu efect asupra reducerii poluării urbane; asigură un mediu curat şi accesul la servicii urbane de calitate. Oferă un model de bună practică şi stimulează iniţiativele pentru alinierea serviciului de transport public urban la standardele europene, în scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor.

<