Întrebări frecvente

REGULAMENT PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE Articolul 1 – Scopul proiectului Rețea de stații self-service de închiriere biciclete 1. Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă un adaos și o completare flexibilă a transportului în comun și, totodată, reprezintă o alternativă pentru acesta. Proiectul Rețea de stații self-service de închiriere biciclete are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Un alt scop al implementării acestui proiect îl reprezintă beneficiile obținute în urma utilizării bicicletei ca mijloc de transport, respectiv creșterea cotei traficului pe bicicletă în structura modală, crearea unei noi opțiuni de mobilitate, evitarea aglomerației în trafic şi gestionarea cererii pentru transport. Proiectul se adreseaza tuturor utilizatorilor in mod egal, indiferent de rasa sau origine etnica, religie, credinta, dizabilitati, orientare sexuala si varsta. 2. Detalii de contact beneficiar Beneficiarul proiectului Reţea de staţii self-service de închiriere biciclete este Municipiul Cluj-Napoca, care a încredințat serviciile de operare şi mentenanţă a sistemului către firma Wind Technologies SRL. Utilizatorii au la dispoziție următoarele date de contact: (1) Telefon Call Center: 0371784172 valabil de luni până duminică, în perioada de funcționare a sistemului; (2) Portal Utilizatori: http://localhost/clujbike/; (3) E-mail: contact@windtech.ro; (4) Adresă centru de returnare biciclete pentru situații excepționale: strada Artelor nr. 4, Cluj-Napoca. Articolul 2 – Condiții generale de acces și utilizare Utilizatorul poate utiliza echipamentul de la Municipiul Cluj-Napoca în următoarele condiții: 1. Municipiul Cluj-Napoca pune la dispoziţie spre utilizare biciclete utilizatorilor înregistrați în sistem, acolo unde acestea sunt disponibile. 2. Intervalul orar de utilizare pentru o zi este 6-24, valabil de luni până duminică. 3. Perioada de funcționare a sistemului poate fi întreruptă în lunile de iarnă (respectiv în lunile decembrie-ianuarie-februarie), în funcţie de condiţiile meteorologice. Pe perioada de întrerupere, va fi efectuată revizia totală a parcului de biciclete. 4. Bicicleta poate fi utilizata în mod gratuit timp de o oră, indiferent de numărul de închirieri zilnice. La depășirea acestei durate, clientul va trebui să suporte o penalizare, începând cu data și ora la care s-a înregistrat depășirea, conform cu graficul de penalizări prezentat la art. 4 din prezentul regulament. 5. Cardul va fi blocat atunci cand ajunge la sold negativ, urmând ca după achitarea sumei corespunzătoare penalizării, acesta să fie deblocat. Utilizarea unui echipament nu este posibilă cât timp cardul este blocat. 6. Utilizarea echipamentului va fi făcută în baza unui card emis de Municipiul Cluj-Napoca la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei, în urma încheierii și semnării unui contract între părți și acceptarea termenilor și condițiilor din Regulamentul de utilizare, pentru întocmirea căruia este nevoie de un act de identitate valid. Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot obține cardul doar cu acordul unui părinte/tutore. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu vor putea obține un card de acces. 7. Echipamentul dat spre utilizare va putea fi ridicat de la orice stație de închiriere biciclete în regim self-service. 8. Echipamentul dat spre utilizare va putea fi returnat la orice stație de închiriere biciclete în regim self-service sau în centrul folosit pentru returnarea bicicletelor aflat în Cluj-Napoca, str. Artelor nr. 4, în cazul în care din diverse motive nu a mai putut fi returnat la stație. 9. Echipamentul dat spre utilizare va fi returnat în termen de maxim 12 ore de la preluare, dar nu mai târziu de ora 24 din ziua utilizarii echipamentului, în caz contrar, Utilizatorul va fi obligat la plata unei penalizări în valoare de 100 lei, pentru situația justificată în care Utilizatorul returnează bicicleta în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizării). În plus, cardul folosit de către Utilizator pentru utilizarea echipamentului va fi suspendat pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 de ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (1) Utilizatorul a returnat echipamentul în starea în care l-a preluat, (2) Utilizatorul a achitat suma aferentă penalizării aplicate și (3) Perioada de suspendare a cardului a expirat. Neîndeplinirea cumulativă a primelor 2 (două) condiții în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data expirării perioadei de suspendare a cardului conduce în mod automat la anularea cardului emis pe numele Utilizatorului, iar pentru emiterea unui nou card (în cazul în care echipamentul a fost returnat), Utilizatorul va achita o sumă reprezentând dublul sumei penalizării aplicate inițial acestuia. 10. Dacă echipamentul nu este returnat în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizarii echipamentului), fapta utilizatorului de a nu returna bicicleta poate fi considerată suspiciune de furt și va fi aplicată automat o penalizare în valoare de 100 lei. În plus, vor fi sesizate organele competente pentru începerea procedurilor legale de recuperare a echipamentului și de pedepsire a Utilizatorului. În consecință, se va proceda la suspendarea cardului emis pe numele Utilizatorului pe o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 de ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (1) Organele competente nu au reținut în sarcina Utilizatorului intenția acestuia de a sustrage echipamentul, (2) Utilizatorul a returnat de bună-voie echipamentul în starea în care l-a închiriat, (3) Utilizatorul a achitat suma aferentă penalizării aplicate și (4) Perioada de suspendare a cardului a expirat. Neîndeplinirea cumulativă a primelor 3 (trei) condiții în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data expirării perioadei de suspendare a cardului, conduce în mod automat la anularea cardului emis pe numele Utilizatorului, iar pentru emiterea unui nou card (în cazul în care echipamentul a fost returnat), Utilizatorul va mai achita o penalizare reprezentând dublul sumei penalizării aplicate inițial acestuia. 11. În cazul în care Organele competente au reținut în sarcina Utilizatorului intenția acestuia de a sustrage echipamentul, cardul emis pe numele Utilizatorului va fi anulat și, pentru o perioadă de 1 (un) an de zile, Utilizatorului i se va refuza emiterea unui nou card. După expirarea acestei perioade și, condiționat, de achitare a unei despăgubiri de 837 lei, Utilizatorului i se poate emite un nou card. 12. În cazul pierderii sau furtului bicicletei, Utilizatorul are obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la telefon 0371784172, iar acesta va trebui să achite o despăgubire de 837 lei reprezentând valoarea de piață a bicicletei. În plus, cardul folosit de către Utilizator pentru închirierea echipamentului va fi suspendat pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 de ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (1) Utilizatorul a achitat suma aferentă despăgubirii și (2) Perioada de suspendare a cardului a expirat. Neîndeplinirea cumulativă a celor 2 (două) condiții în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data expirării perioadei de suspendare a cardului, conduce în mod automat la anularea cardului emis pe numele Utilizatorului, iar pentru emiterea unui nou card, Utilizatorul va achita o sumă reprezentând dublul sumei despăgubirii aplicate inițial acestuia. 13. Utilizatorul poate utiliza simultan NUMAI o singură bicicletă. 14. Utilizatorul nu poate utiliza o altă bicicletă, dacă anterior nu a predat-o în mod corespunzător (a se vedea art. 6 din prezentul regulament). 15. Bicicletele nu pot fi utilizate : (1) de către minorii sub 14 ani; (2) pentru transportul de pasageri; (3) pentru transportul de substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase; (4) pentru a participa la curse de biciclete; (5) pentru a fi subînchiriate la terți; (6) de persoane care sunt sub influența alcoolului sau a drogurilor; (7) în situații de vânt puternic sau furtuni. 16. Pe toată perioada de utilizare, Utilizatorul nu are voie să intervină asupra stării tehnice sau reglajelor echipamentului închiriat, sub sancțiunea angajării răspunderii sale pentru situațiile sau defecțiunile create. 17. Banii proveniți din penalizările și despăgubirile aplicate în cadrul acestui sistem, asa cum reiese din prezentul Regulament, reprezintă sume încasate în Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. Articolul 3 – Procedura de obținere a cardului de acces 1.Persoanele care doresc să obțină un card Bike Sharing se prezintă la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei cu actul de identitate și avȃnd o adresă validă de e-mail pentru a i se emite cardul de acces și pentru a încheia un contract între părți. Adresa de e-mail va fi utilizată de sistem pentru a transmite un cod PIN cu ajutorul căruia Utilizatorul poate utiliza o bicicletă. De asemenea, Utilizatorul obține pe adresa de e-mail furnizată numele de utilizator și parola de acces a contului său personal din cadrul portalului http://localhost/clujbike/ prin care are acces la mesaje, detalii card și trasee, facturi și taxe, plăți efectuate și harta interactivă a stațiilor de biciclete în regim self-service. 2.Accesând portalul http://localhost/clujbike/, Utilizatorii pot completa un formular cu datele personale din actul de identitate și o adresă validă de e-mail, după acceptarea în mod expres a condițiilor prezentului regulament, dar cardul va fi obținut doar la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei, urmând procedura de la punctul 1 de mai sus. Notă: Cardul de acces este personal (uninominal) și netransferabil către o terță persoană, în caz contrar, titularul este răspunzător pentru orice situație ivită. Încălcarea acestei interdicții conduce automat la suspendarea cardului pentru o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la expirarea celor 30 (treizeci) de zile calendaristice de suspendare. Articolul 4 – Penalizări și despăgubiri 1. În cazul în care bicicleta dată spre utilizare nu este returnată în 60 de minute (intervalul oferit gratuit), Utilizatorul va trebui să achite penalizarea prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei ori online, prin card bancar, accesând portalul http://localhost/clujbike/, respectiv zona Card și tranzacții, alegeţi cardul şi apăsaţi butonul Încarcă informaţii, introduceți suma aferentă penalizării și apăsați butonul Reîncarcă. În continuare, utilizatorul va fi redirecționat în pagina de plată unde va introduce informațiile de identificare a cardului și parola 3D Secure (dacă banca emitentă și cardul utilizatorului sunt înrolate în 3D Secure). 2. La returnarea bicicletei, sistemul calculează durata călătoriei. În cazul în care se constată că s-a depășit intervalul de o oră oferit gratuit, se aplică o penalizare conform graficului de mai jos De la minutul Până la minutul Nr. minute întârziere peste ora gratuită Costul (lei) 61 90 30 2 91 120 60 4 121 150 90 8 151 180 120 12 181 210 150 16 211 240 180 20 241 300 240 25 301 360 300 30 361 420 360 35 421 480 420 40 481 540 480 50 541 600 540 60 601 660 600 70 661 720 660 80 Pentru returnarea bicicletei după 12 ore de la preluare, dar în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24din ziua utilizării), se aplică o penalizare în valoare de 100 lei. Pentru nereturnarea bicicletei în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizării), se aplică o penalizare în valoare de 100 lei și vor fi sesizate organele de cercetare. 3. La sfârșitul perioadei de utilizare, Utilizatorul va fi de acord cu achitarea contravalorii oricărei defecțiuni care îi poate fi imputabilă sau a pierderii totale sau parțiale petrecute în perioada de utilizare. 4. În cazul aplicării unei penalizări conform art. 2 punctele 9 şi 10 din prezentul regulament, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data constatării întârzierii, prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier/sediul central al primăriei sau online, prin card bancar, accesând portalul http://localhost/clujbike/. În cazul aplicării unei depăgubiri conform art. 2 punctul 11 din prezentul Regulament, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data constatării intenției prin Ordin de plată sau prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei. În cazul emiterii unei depăgubiri conform art. 2 punctul 12 din prezentul Regulament, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data constatării dispariției prin Ordin de plata sau prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei. În cazul aplicării unei depăgubiri conform art. 10 punctul 4 din prezentul Regulament, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data emiterii devizului de reparaţii prin Ordin de plată sau prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei. Notă: Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2), active din punct de vedere plată online. Pentru plățile online este folosit sistemul “3D Secure” care asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate ca acelea realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. “3D Secure” asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată spre alte servere, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și Mastercard. În plus, “3D Secure” este un sistem de autentificare a identității posesorilor de carduri în mediu electronic. Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor și se desfășoară numai pe serverele Visa sau Mastercard, după caz. Articolul 5 – Structura proiectului Rețea de stații self-service de închiriere biciclete 1. Serviciul de utilizare biciclete este reprezentat de stații de biciclete, fiecare dintre ele având în componență următoarele: (1) Terminal; (2) Posturi de andocare biciclete. 2. Fiecare Terminal are funcțiuni multiple ce permite utilizatorilor: (1) să se autentifice pentru utilizarea unei biciclete; (2) să acceseze informații cu privire la cardul propriu; (3) să consulte harta interactivă a stațiilor, precum și gradul de umplere a stațiilor din apropiere; (4) să consulte informații specifice sistemului. Articolul 6 – Procedura de utilizare a bicicletă într-o stație 1. Apăsați tasta și apropiați cardul de zona de citire a Terminalului până se aude semnalul sonor și este afișat codul cardului. 2. Introduceți codul PIN primit în prealabil pe e-mail și apăsați butonul 3. În timpul pus la dispoziție de sistem, alegeți una dintre bicicletele disponibile în stație, verificați ca LED-ul să aibă culoarea verde și apropiați cardul de cititorul din partea dreaptă a acesteia. 4. Sistemul va debloca bicicleta respectivă și aceasta poate fi îndepărtată de rastel prin tragere spre înapoi, utilizând ghidonul acesteia pentru a nu obtura citirea identificatorului bicicletei. Cazuri speciale 1. În cazul în care după autentificare sistemul nu vă permite ridicarea unei biciclete din stație, va fi afișat motivul, iar în cazul în care aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați un operator Call Center la nr. 0371784172. 2. După returnarea bicicletei utilizate, puteți prelua o altă bicicletă, doar după ce așteptați minim 10 (zece) minute. 3. Nu pot fi ridicate bicicletele de la stațiile ce au afișat pe ecran mesajul “Statie offline”, ci doar returna. Articolul 7 – Procedura de returnare a bicicletei într-o stație 1. Alegeți un slot liber în rastel (LED verde) și apropiați cardul de cititorul din partea dreaptă a acestuia. 2. Cuplați bicicleta la slotul liber pe care l-ați ales. Verificați blocarea corespunzătoare a acesteia și că led-ul porții este de culoare verde. Va fi verificată zăvorârea bicicletei în rastel prin tragerea bicicletei înapoi. 3. Dacă bicicleta poate fi scoasă, se încearcă andocarea bicicletei la altă poartă până este returnată corespunzător. 4. Dacă după andocarea bicicletei led-ul porții este de culoare roșie, vă rugăm să contactați un operator Call Center la telef. nr. 0371784172. În acest caz, dacă este identificată o anomalie în cadrul sistemului, costul călătoriei perceput în plus va fi returnat Utilizatorului. În caz contrar, bicicleta rămâne responsabilitatea Utilizatorului care va fi penalizat conform Articolului 4 și, de asemenea, vor putea fi aplicate penalizările conform art. 2, punctele 9, 10, 11 sau 12, după caz și art. 11 din prezentul Regulament. Notă: O bicicletă nereturnată corespunzător rămâne responsabilitatea utilizatorului. De asemenea, utilizatorul are obligația să returneze exact aceeași bicicletă pe care a preluat-o inițial. În cazul în care utilizatorul nu are certitudinea că bicicleta returnată nu este bicicleta pe care a preluat-o inițial sau a depus, din eroare, o altă bicicletă, este rugat să contacteze un operator Call Center la telef. nr. 0371784172. Cazuri speciale În cazul în care nu este disponibil niciun slot liber în cadrul stației la care doriți să returnați bicicleta, va rugăm să vă deplasați la cea mai apropiată stație la care există sloturi libere conform hărții interactive accesibilă prin intermediul Terminalului sau să contactați un operator Call Center la nr. 0371784172. Articolul 8 – Procedura de consultare sold card 1. Apăsați tasta și apropiați cardul de zona de citire a Terminalului până se aude semnalul sonor și este afișat codul cardului. 2. Introduceți codul PIN primit în prealabil pe e-mail și apăsați butonul . 3. Sistemul va afișa soldul existent pe card și ultimele două trasee efectuate. Articolul 9 – Drepturile Utilizatorului 1. Utilizatorul care a finalizat procesul de înregistrare are acces la bicicletele care sunt în uz în exploatare în condițiile prevăzute în Contractul de utilizare și în prezentul Regulament. 2. Utilizatorul are dreptul de a cere și primi informații cu privire la serviciile de închiriere biciclete. 3. Utilizatorul are dreptul de a transmite sugestii și reclamații la adresa de e-mail: contact@windtech.ro. 4. Utilizatorul are dreptul să primească răspunsuri în ceea ce privește sugestiile, reclamațiile și plângerile formulate în termen de maxim o lună. 5. Utilizatorul are dreptul să fie informat prin intermediul portalului, e-mailului sau prin orice alt mijloc. 6. Utilizatorul are dreptul să primească sumele care au fost colectate din greșeală de către sistemul bike-sharing, în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la decizia formulată în acest sens. Articolul 10 – Obligațiile Utilizatorului 1. Echipamentul utilizat va fi folosit exclusiv de Utilizatorul în cauză, doar pentru transportul personal. 2. Utilizatorul trebuie să folosească bicicleta doar pe trasee și rute corespunzătoare nivelului său de experiență. 3. Utilizatorul are răspunderea integrală pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice etc.) provocate unei terțe părți pe durata utilizării bicicletei. 4. Utilizatorul este obligat să folosească echipamentul închiriat în condiții de exploatare normală și să evite lovirea sau pierderea parțială echipamentului închiriat. În caz că aceasta se întâmplă, Municipiul Cluj-Napoca va putea pretinde despăgubirea la valoarea de piață a reparației sau a echipamentului (subansamblului) lipsă. În plus, cardul folosit de către Utilizator pentru închirierea echipamentului va fi suspendat pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice. Reactivarea cardului va fi făcută în termen de 24 de ore de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (1) Utilizatorul a achitat suma aferentă devizului de reparații și (2) Perioada de suspendare a cardului a expirat. Neîndeplinirea cumulativă a celor 2 (două) condiții în termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data expirării perioadei de suspendare a cardului, conduce în mod automat la anularea cardului emis pe numele Utilizatorului, iar pentru emiterea unui nou card Utilizatorul va achita o sumă reprezentând dublul sumei aferente despăgubirii ințiale. 5. La apariția oricărei defecțiuni survenite pe perioada utilizarii (frâne, manete frâne, schimbătoare, ghidon, șa, cadru, roți, spițe, jante, lanț), Utilizatorul are obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la telef. nr. 0371784172 și să returneze bicicleta la cea mai apropiată stație. În plus, este interzisă cu desăvârșire repararea bicicletei de către Utilizator. 6. În cazul pierderii sau furtului bicicletei, Utilizatorul are obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la telef. nr. 0371784172. 7. În caz de pierdere, furt sau deteriorare a cardului, Utilizatorul are obligația să anunțe telefonic serviciul Call Center la telef. nr. 0371784172. 8. Utilizatorul este obligat să comunice modificarea datelor personale. 9. Utilizatorul este obligat să respecte regulile de circulație în vigoare și să folosească pistele de biciclete acolo unde sunt disponibile. 10. La momentul depunerii bicicletei, Utilizatorul trebuie să ancoreze în mod corespunzător bicicleta la una din stații. În cazul în care stația este plină, bicicleta trebuie returnată la cea mai apropiată stație. 11. Utilizatorului îi este interzisă folosirea telefonului mobil atunci când acesta se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». 12. Utilizatorul, atunci când circulă pe drumurile publice pe care îi este permis accesul, trebuie să respecte prevederile Codului Rutier Român în vigoare, precum și celelalte prevederi legale referitoare la deplasarea pe bicicletă în siguranță pe drumurile publice sau pe pistele special amenajate. Notă: Nerespectarea de către Utilizator a obligațiilor mai sus-menționate atrage răspunderea sa exclusivă pentru toate situațiile ivite și/sau pierderile provocate atât Utilizatorului, cât și Municipiului Cluj-Napoca sau terțelor persoane. Articolul 11 – Abaterile și măsurile adoptate 11.1-Comportament caracterizat ca abatere în accepțiunea prezentului Regulament de utilizare Sunt considerate abateri ale utilizatorilor comportamentele enumerate mai jos: (1) Abateri minore 1. Returnarea bicicletei în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua închirierii); 2. Cedarea cardului către o terță persoană; 3. Cauzare de prejudicii minore bicicletei până în suma de 100 lei; 4. Cauzare de prejudicii minore stației până în suma de 100 lei; 5. Neinformarea pierderii sau furtului cardului; 6. Necomunicarea modificării datelor personale. (2) Abateri majore 1. Cauzare de prejudicii majore bicicletei peste suma de 100 lei, dar până în suma de 500 lei; 2. Cauzare de prejudicii majore stației peste suma de 100 lei, dar până în suma de 500 lei; 3. Returnarea bicicletei după 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizarii); 4. Neplata penalizărilor și a despăgubirilor în termenele stabilite; 5. Neinformarea pierderii sau furtului bicicletei. (3) Abateri grave 1. Sustragerea bicicletei; 2. Abandonarea bicicletei; 3. Cauzare de prejudicii foarte grave bicicletei peste suma de 500 lei; 4. Cauzare de prejudicii foarte grave stației peste suma de 500 lei; 5. Utilizarea mărcii sau a logo-ului sistemului bike-sharing în mod nejustificat; 6. Demontarea bicicletei; 7. Provocarea de daune către terți; 8. Necomunicarea incidentelor survenite în timpul utilizării către serviciul Call Center; 9. Utilizarea bicicletei în scopuri comerciale; 10. Comunicarea de informații false cu privire la card. 11.2-Măsuri adoptate în cazul unei abateri În cazul în care au loc oricare din abaterile descrise mai sus, se adoptă următoarele măsuri, în conformitate cu comportamentul utilizatorului: (1) Acțiunea în cazul abaterilor minore În cazul în care utilizatorul comite vreo abatere din cele clasificate ca fiind minore, pot fi luate măsurile detaliate mai jos: 1. Suspendarea cardului Utilizatorului pentru o perioadă de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice, ceea ce va duce la o interdicție privind utilizarea sistemului; 2. Plata sumelor stabilite ca penalizare și/sau despăgubire. (2) Acțiunea în cazul abaterilor majore 1. Suspendarea cardului utilizatorului pentru o perioadă de cel mult 90 (nouăzeci) de zile calendaristice, ceea ce va duce la o interdicție privind utilizarea sistemului; 2. Plata sumelor stabilite ca penalizare și/sau despăgubire. (3) Acțiunea în cazul abaterilor grave În cazul în care utilizatorul comite vreo abatere din cele clasificate ca fiind grave, pot fi luate măsurile detaliate mai jos: 1. Suspendarea cardului utilizatorului pentru o perioadă de cel mult 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice, ceea ce va duce la o interdicție privind utilizarea sistemului; 2. Plata sumelor stabilite ca penalizare și/sau despăgubire. Notă: Acțiunea de suspendare (blocare) a cardului Utilizatorului, atunci când această măsură este indicată, nu implică și încetarea contractului de utilizare. Excepție fac situațiile în care fie reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca decid că se impune acest lucru urmare a abaterilor săvârșite sau a istoricului de abateri existente pe numele Utilizatorului, fie atunci când cardul este anulat. 11.3-Procedura privind măsurile adoptate în caz de abateri și comunicarea acestora (1) În cazul în care este detectată o abatere (ca urmare a acțiunilor de supraveghere sau a acțiunilor autorităților), reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca vor aplica măsura sau măsurile stabilite pentru abaterea respectivă/abaterile respective și vor înștiința Utilizatorul la adresa de e-mail furnizată la înregistrare, cu privire la măsurile luate și penalizările aplicate. În acest sens, Utilizatorul este obligat să își verifice periodic adresa de e-mail furnizată la înregistrare astfel încât să poată lua la cunoștință în termen util despre eventualele abateri săvârșite, măsuri luate și penalizări aplicate. Utilizatorul nu va putea invoca neluarea la cunoștință a acestor informații ca urmare a unei lipse de verificare periodică a e-mailului. (2) Necontestarea de către Utilizator a măsurilor luate și penalizărilor aplicate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicare, conduce automat la rămânerea definitivă și executorie a acestora. (3) În cazul în care Utilizatorul contestă în scris măsurile luate și penalizările aplicate, reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca vor analiza susținerile Utilizatorului și dovezile furnizate și, dacă le vor găsi întemeiate, vor anula respectivele măsuri și penalizări. (4) În cazul în care contestația Utilizatorului este neîntemeiată, măsurile luate și penalizările aplicate rămân definitive și executorii. Articolul 12 – Politica de confidențialitate 1. Utilizarea datelor cu caracter personal va fi făcută în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 2. Prin înregistrarea și activarea unui cont, Utilizatorul consimte în mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date aferentă sistemului de bike sharing. 3. Municipiul Cluj-Napoca va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului, iar ulterior dezactivării contului va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne. 4. Informaţiile furnizate de Utilizatori vor fi folosite doar pentru a asigura funcţionarea serviciului de utilizare de biciclete în regim self-service, pentru a îmbunătăți continuu funcţionarea serviciului, pentru a creşte calitatea serviciilor oferite. 5. Municipiul Cluj-Napoca nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile cu caracter personal. Municipiul Cluj-Napoca poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri: (1) cu acordul Utilizatorului; (2) dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării serviciului de închiriere biciclete în regim self-service; (3) în cazul în care informația e necesară partenerilor Municipiului Cluj-Napoca pentru îmbunătățirea serviciului de utilizare de biciclete în regim self-service. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de Municipiul Cluj-Napoca doar în măsura în care este necesară asistența lor; (4) pot fi transmise informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:  este prevăzut într-o dispoziție legală;  protejează drepturile Municipiului Cluj-Napoca;  previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;  protejează siguranța individului sau siguranța publică; (5) în cazul în care activitățile Utilizatorului contravin termenilor și condițiilor statuate de Municipiul Cluj-Napoca sau a instrucțiunilor pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim self-service; 6. în cazul în care vor apărea situațiile menționate mai sus, Utilizatorul va fi anunțat prin e-mail sau printr-o notificare ce poate fi consultată pe portal în contul personal; 7. Municipiul Cluj-Napoca conferă dreptul Utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-a înregistrat. De asemenea, ca Utilizator, puteți să solicitați Municipiului Cluj-Napoca ștergerea datelor dvs. oricând. Pentru confidențialitatea și securitatea datelor, contul dvs. este protejat de o parolă; 8. dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: contact@windtech.ro sau prin poștă pe adresa Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3.
CONTRACT DE UTILIZARE Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete Nr. [insert numar]/Data [insert data] PĂRȚILE CONTRACTANTE Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 0264/59.60.30, fax 0264/43.15.75, cod fiscal nr. 4305857, cont virament RO86TREZ24A840303203030X deschis la Banca Națională – Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc, denumit în continuare Proprietar, pe de o parte și Dl/Dna……………………………………………………………….domiciliat(ă) în ………………………………. ……………………………………………., identificat(ă) prin CI seria …… nr…………….,CNP …………………………………………………, denumit în continuare Utilizator, pe de altă parte. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract constă în darea spre utilizare Utilizatorului a unei biciclete, în cadrul proiectului “Rețea de stații self-service de închiriere biciclete” realizat de către Municipiul Cluj-Napoca și, respectiv, returnarea acesteia în conformitate cu termenii prezentului contract și ai Regulamentului în vigoare. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 (patru) ani cu posibilitatea de prelungire, producând efecte pentru părți din momentul semnării acestuia. 3.2. Cardul Utilizatorului va putea fi suspendat (blocat) în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim self-service, aflat în vigoare. Acțiunea de suspendare (blocare) a cardului Utilizatorului, atunci când această măsură este impusă, nu implică, automat, și încetarea contractului de utilizare. 3.3. În cazul anulării cardului de utilizare pentru acele situaţii prevăzute de Regulamentul pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim self-service, aflat în vigoare, Municipiul Cluj-Napoca poate denunţa unilateral contractul de utilizare, această acțiune fiind adusă la cunoștința Utilizatorului în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea deciziei de către reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca. 3.4. Oricare dintre părțile contractante poate solicita denunțarea (încetarea) unilaterală a prezentului contract prin transmiterea unei notificări de încetare cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice anterior datei dorite pentru incetare. Utilizatorul poate solicita încetarea contractului numai în măsura în care nu înregistrează obligații de plată restante sau nu se află într-o culpă contractuală în legătură cu prezentul contract. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Documentele prezentului contract sunt: Regulamentul pentru utilizare. PENALIZĂRI ȘI DESPĂGUBIRI Utilizarea bicicletei poate fi făcută în baza unui card emis de Municipiul Cluj-Napoca, în mod gratuit, timp de 60 de minute, indiferent de numărul de închirieri zilnice. În cazul în care bicicleta utilizată nu este returnată în 60 (șaizeci) de minute (intervalul oferit gratuit), posesorul unui astfel de tip de card va trebui să achite penalizările conform cu graficul prezentat mai jos (prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei, precum și online, prin card bancar, accesând portalul http://localhost/clujbike/). Graficul de penalizări este următorul: Graficul de penalizări este următorul: De la minutul Până la minutul Nr. minute întârziere peste ora gratuită Costul (lei) 61 90 30 2 91 120 60 4 121 150 90 8 151 180 120 12 181 210 150 16 211 240 180 20 241 300 240 25 301 360 300 30 361 420 360 35 421 480 420 40 481 540 480 50 541 600 540 60 601 660 600 70 661 720 660 80 Pentru returnarea bicicletei după 12 ore de la închiriere, dar în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua închirierii) se aplică o penalizare în valoare de 100 lei. Pentru nereturnarea bicicletei în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua închirierii), se aplică o penalizare în valoare de 100 lei și vor fi sesizate organele de cercetare. În cazul aplicării unei penalizări conform art. 7 punctele 7.2 si 7.3 din prezentul contract, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării întârzierii, prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei, precum și online, prin card bancar, accesând portalul http://localhost/clujbike/. În cazul aplicariii unei depăgubiri conform art. 7 punctul 7.4 din prezentul contract, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data constatării intenției prin Ordin de plată sau prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei. În cazul aplicarii unei depăgubiri conform art. 7 punctul 7.5 din prezentul contract, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data constatării dispariției prin Ordin de plată sau prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei. În cazul aplicării unei depăgubiri conform art. 7 punctul 7.6 din prezentul contract, Utilizatorul va efectua plata acesteia în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data emiterii devizului de reparaţii prin Ordin de plată sau prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 6.1 Obligațiile Utilizatorului (1) să nu cedeze utilizarea bicicletei niciunei alte persoane; (2) să utilizeze bicicleta strict pe teritoriul Zonei Metropolitane Cluj-Napoca; (3) să utilizeze bicicleta ca un bun proprietar, respectând normele de utilizare și condițiile de exploatare; (4) să returneze bicicleta în termen de maxim 12 ore de la închiriere, dar nu mai târziu de ora 24 din ziua închirierii; (5) să suporte cheltuielile de reparație/înlocuire aferente aducerii bicicletei la starea în care a fost preluată în cazul producerii de avarii, daune sau furt pe durata perioadei de utilizare din culpa Utilizatorului. (6) să nu preia bicicleta dacă se află sub influența alcoolului și/sau al drogurilor ori al altor substanțe stupefiante; (7) să nu utilizeze bicicleta în cazul în care aceasta prezintă defecțiuni sau, pe durata utilizării, Utilizatorul constată existența unor defecțiuni de funcționare, în caz contrar, renunțând în mod expres la orice fel de pretenții de despăgubiri materiale sau morale Proprietarului în caz de accident; (8) să utilizeze bicicleta în condiții de Securitate și siguranță, pe propria răspundere și să nu emită pretenții de despăgubiri materiale sau morale Proprietarului în caz de accident; (9) să utilizeze bicicleta doar în scopul în care aceasta a fost creată și dată spre utilizare. 6.2 Obligațiile Proprietarului (1) să pună la dispoziția Utilizatorilor biciclete aflate în stare normală de funcționare, exceptând situațiile în care bicicleta s-a defectat pe durata utilizării de către alți Utilizatori şi nu a fost reclamată defecțiunea; (2) Să asigure un serviciu permanent de service și de întreţinere pentru buna funcționare a bicicletelor oferite spre utilizare pe toată perioada de desfășurare a proiectului, respectiv să asigure un serviciu de call center în limba română și engleză disponibil utilizatorilor pe durata funcționării sistemului, prin intermediul firmei prestatoare cu care proprietarul are un contract de servicii în acest sens. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 7.1. Proprietarul nu va fi răspunzător pentru pagubele directe care nu se datorează culpei sale exclusive și nici pentru pagube indirecte sau orice alte asemenea pagube suferite de către Utilizator sau terți pe durata sau în legătură cu utilizarea bicicletei. 7.2. În cazul în care Utilizatorul nu returnează bicicleta în termen de maxim 12 ore de la închiriere, dar nu mai târziu de ora 24 din ziua închirierii echipamentului, Utilizatorul va fi obligat la plata unei penalizări în valoare de 100 lei, pentru situația justificată în care Utilizatorul returnează bicicleta în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua închirierii). 7.3. În cazul în care Utilizatorul nu returnează bicicleta în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua închirierii echipamentului), fapta utilizatorului de a nu returna bicicleta se poate considera suspiciune de furt și se va aplica automat o penalizare în valoare de 100 lei. În plus, vor fi sesizate organele competente pentru începerea procedurii legale împotriva Utilizatorului, procedură care poate înceta, la libera alegere a Proprietarului, în momentul în care penalizarea va fi plătită conform art. 5. din prezentul contract. 7.4. În cazul în care Organele competente au reținut în sarcina Utilizatorului intenția acestuia de a sustrage Echipamentul, cardul emis pe numele Utilizatorului va fi anulat și, pentru o perioadă de 1 (un) an de zile, Utilizatorului i se va refuza emiterea unui nou card. După expirarea acestei perioade și condiționat de achitarea unei depăgubiri de 837 lei, Utilizatorului i se poate emite un nou card. 7.5 În cazul în care se constată dispariția Echipamentului, Utilizatorul va trebui să achite o despăgubire de 837 lei reprezentând valoarea de piață a bicicletei. 7.6 În cazul în care are loc una dintre situațiile de avariere sau daună, Municipiul Cluj-Napoca va putea pretinde despăgubiri la valoarea de piață a reparației sau a echipamentului (subansamblului) lipsă, ce se va concretiza prin emiterea unui deviz de reparații. 7.7 Sumele stabilite cu titlu de despăgubire vor putea fi achitate prin Ordin de plată sau prin numerar, la unul din sediile primăriilor de cartier sau la sediul central al primăriei. ALTE CLAUZE 8.1. Sistemul poate fi utilizat de orice persoană care deține un act de identitate valabil. 8.2. Utiizatorii care au vârste cuprinse între 14 ani, împliniți, și 18 ani, neîmpliniți, se pot înregistra ca utilizatori ai servicilor de închiriere biciclete. În acest caz, părintele / tutorele copilului va completa și semna o declarație de asumare a responsabilității pentru minor. DISPOZIȚII FINALE 9.1. Toate litigiile care ar putea apărea între părțile semnatare ale prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi dedus spre soluționare instanței competente de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, legea aplicabilă fiind cea română. 9.2. Prezentul contract reprezintă voința părților, înlăturând orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui și a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, astăzi ……………….. . UTILIZATOR PROPRIETAR
<